INFORMACE O HORNICKÉM SPOLKU ČESKÝ KRUMLOV

 

   Hornický spolek Český Krumlov je společenstvím sdružující zájemce o hornickou historii regionu. Tento spolek vznikl oficiálně v roce 2009 s cílem oživit, udržovat a rozvíjet místní hornické zvyky a tradice, zachovat a zpřístupnit vzácné doklady o hornické činno

 

sti ve městě Český Krumlov a jeho okolí, jako jsou hornické a historické památky a lokality.

    Nejenom cílem, ale i posláním našeho spolku je studium montánní historie regionu a její zdokumentování, také propagace

 

této místní tradice regionu pořádáním vlastních kulturních akcí a osvětovou činností směřující k seznamování veřejnosti s historií hornictví v regionu, jeho vývojem a významem. Tato činnost je zaměřena především na středověkou těžbu zlata a stříbra, ale také na novověkou těžbu grafitu.

    Hornický spolek Český Krumlov je od roku 2012 členem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

    Činnost našeho spolku je úzce spjata s Grafitovým dolem Český Krumlov. Tato jedinečná technická památka města byla zpřístupněna veřejnosti ještě v době svého provozu a to v roce 1994 Ing. Pavlem Geršlem, současným předsedou spolku. Po ukončení těžby v roce 2003 prohlídky podzemí dolu nadále pokračovaly, avšak s úpadkem původní společnosti, která důl vlastnila, přišel v roce 2005 i zánik pro zpřístupněná důlní díla. Ta se podařilo zachránit v roce 2006, kdy se jich ujal Ing. Viktor Weis, současný místopředseda, který se o rok později, v roce 2007, postaral o jejich slavnostní znovuotevření. Další členové hornického spolku se na údržbě, provozu i dalším rozvoji tohoto důlního díla také nemalou měrou podílejí.

    Důl Český Krumlov - Městský Vrch je veřejnosti zpřístupněn dodnes a to jen díky ochotě, snaze, píli a pracovitosti členů Hornického spolku Český Krumlov. Proto si také letos, to jest v roce 2014, můžeme připomenout významné výročí - 20 let od zpřístupnění prohlídkové trasy v podzemí Grafitového dolu Český Krumlov.

    Z dalších významných činů spolku lze zmínit např. účast jeho členů na realizaci Hornické naučné stezky v Albrechtovicích, která byla slavnostně otevřena veřejnosti v roce 2010. Zásluhou spolku byla zachráněna těžní věž z jámy Václav z grafitového dolu Bližná v roce 2009 a její transport do areálu dolu Český Krumlov, ale také záchrana důlní techniky z dolu Lazec.

 

 

    Velkým snem a přáním Hornického spolku Český Krumlov je vybudování samostatného regionálního Muzea hornictví a Hornické naučné stezky mapující významná místa a lokality těžby v Českém Krumlově a okolí.

 

Vyhledávání

Kontakt

Hornický spolek Český Krumlov - 18. SHMO Grafitový důl
Chvalšinská 243
381 01 Český Krumlov

 

 

Hornický spolek Český Krumlov je členem

Sdružení hornických a hutnických spolků

České republiky

 

 

 

 

 Grafitový důl Český Krumlov